Szakmai könyvek, tanulmányok, cikkek és honlapok ajánlói, recenziók és összefoglalók, illetve néhány hasznos letölthető dokumentum.

Megjelent az EMMI tájékoztatója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az e törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő, 2021. évi módosításairól.

Hírek, írások, gondolatok és vélemények a szociális területről, szociális problémákról, havi gyűjtésben - 2021-ben is...

Megjelent A szociális munka elmélete és gyakorlata - Tudományos gondolkodás és kutatás a szociális munkában I. című kötet a MTA Szociológiai Tudományos Bizottság Szociális Munka Albizottság gondozásában.

A Központi Statisztikai Hivatal kiadta a 2019. évi Szociális statisztikai évkönyvét. A kiadvány a főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatoktól a családtámogatások, gyermekjóléti ellátások adatain át a szociális alapellátások és nappali ellátásokig bezárólag 12 fejezetben közöl adatokat.

Az Európai Unió készülő roma keretstratégiája nyomán a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság készíti elő a következő tíz évre szóló felzárkózási stratégiát. A készülő uniós dokumentum, illetve az október elején megszületett bizottsági közlemény szerint a tagállamoknak 2021. szeptemberéig kell, széleskörű társadalmi egyeztetés nyomán előkészíteniük a nemzeti stratégiáikat.

Megjelent a Társadalmi riport 2020. évi kötete. Az idei, 16. Társadalmi Riport tanulmányai a felzárkózási folyamat egyes vonatkozásainak áttekintésével indítanak és a pandémia magyarországi hatásainak értékelésével zárnak.

Megjelent az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) 2019. évi adatfelvételének hazai és nemzetközi jelentése, Iskolások egészségkárosító magatartása 25 év távlatában címmel. 

Megjelent az Állami Számvevőszék jelentése a szegénységi küszöb alatt élők felemelésére tett intézkedések ellenőrzéséről.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a járványügyi helyzetben a látogatási rend kialakításához iránymutatást adott ki.

Baranyai Mihály és Ulrich Timea kutatása a szociális intézményi ellátáshoz nem jutó értelmi fogyatékos, ill. pszichiátriai beteg autisták és szüleik helyzetéről, a szociális, pedagógiai-gyógypedagógiai intézményrendszer anomáliáiról.