Módszertani útmutatók, szakmai ajánlások, irányelvek, protokollok.

 

A Szociális Ágazati Portálon elérhető a  gyermekjóléti ellátáshoz és a gyermekvédelmi intézkedésekhez kapcsolód egészségügyi lap.

Módosult az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet szerinti falu- és tanyagondnoki képzés oktatási programja.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. január 6-án közzétette az egyes szociális ellátások igényléséhez kapcsolódóan 7, igénybevételhez kapcsolódó nyomtatványát.

A Szakmai Program készítéséhez közzétett ajánlás a szociális ellátást biztosítók számára kíván segítséget nyújtani a működésüket megalapozó szakmai dokumentum elkészítéséhez.

2020. december 9-én megjelent  az ajánlás a szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására - a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai iránymutatása.

Megjelent a 2020-2024 évekre érvényes, legfrissebb, bizonyítékokon alapuló egészségügyi szakmai irányelv az autizmusról/autizmus spektrum zavarokról.

2020. június 26-án megjelent a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozó munkavállalók egészségének védelme, az egészséges munkakörnyezet biztosítása érdekében végzett kockázatértékelés szabályairól szóló tájékoztató a munkáltatók részére.

A Szociális Ágazati Portálon megjelentek a 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet hatályon kívül helyezett mellékletei helyébe lépő vezetendő dokumentumok.

Az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályának közreműködésével elkészítette az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység igénybevevői nyilvántartásának (KENYSZI) használata során felmerülő kérdések összegzését Gyakran Ismételt Kérdések formájában. Frissítve: 2020. június 9.

Az Emberi Erőforrások minisztériuma a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya és a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon Módszertani Osztálya fenti címmel kiadott dokumentuma segíti a szolgáltatókat eligazodni a megváltozott térítési díj szabályok között.